MyFrenchLife™ – MyFrenchLife.org – Sonia Rykiel – French designer – biography – portrait